Вродени рефлекси: Индикатори за здравето и развитието


Списък Вродени рефлекси на бебето: Описание и Симптоми

Вродените рефлекси при новородените са автоматични реакции на стимулите, които са жизненоважни за оцеляването и развитието на бебето. Тези рефлекси помагат на новородените да се адаптират към света извън утробата и са индикатор за нормалното развитие на нервната система.

Какво са вродените рефлекси?

Вродените рефлекси са автоматични, неволеви реакции на определени стимули. Те са налице още при раждането и играят ключова роля в първоначалното оцеляване и развитието на бебето. Тези рефлекси обикновено изчезват с времето, когато детето започва да развива волеви контрол върху своите движения.

Основни вродени рефлекси при бебетата

Списък на рефлексите при новороденото с кратко описание:

 1. Палмарен рефлекс (Рефлекс на Робинзон)
  • Описание: Проявява се когато пръст или предмет се постави в дланта на бебето, което инстинктивно сграбчва обекта. Рефлексът се развива вътреутробно и остава активен до 4-5 месеца след раждането.
 2. Плантарен рефлекс (Рефлекс на Бабински)
  • Описание: При одраскване на ходилото по външния ръб, палецът на крака се наклонява назад, а останалите пръсти се разперват или свиват. Рефлексът постепенно изчезва до около 12-14 месечна възраст.
 3. Сукателен рефлекс
  • Описание: Активира се при докосване на устата или бузата на бебето, което се обръща към стимула и отваря уста за засукване. Рефлексът се формира вътреутробно около 32-36 гестационна седмица и изчезва около 3 месеца след раждането.
 4. Рефлекс на търсене
  • Описание: При докосване на бузата или ъгъла на устата, бебето обръща главата си в тази посока, търсейки източника на храна. Този рефлекс се проявява веднага след раждането и остава до около четвъртия месец.
 5. Рефлекс на Моро
  • Описание: Проявява се при внезапен силен звук или движение. Бебето избутва главичката назад, извива гърба си и протяга ръцете си встрани, след което ги прибира към тялото. Рефлексът изчезва до 5-6 месечна възраст.
 6. Шиен тоничен рефлекс (Рефлекс на Магнус-Клайн)
  • Описание: При завъртане на главата на бебето на едната страна, ръката от същата страна се изпъва, а срещуположната се свива. Развива се вътреутробно и остава до 5-7 месеца след раждането.
  • Асиметричен тоничен рефлекс на шията (ATNR) – Помага за преминаване през родилния канал и развива зрително-моторна координация. Появява се вътреутробно и изчезва до 3-9 месеца след раждането.
  • Симетричен тоничен рефлекс на шията (STNR) – Развива се 6-9 месеца след раждането и се интегрира до 9-11 месеца. Влияе на стойката и координацията.
  • Тоничен лабиринтинен рефлекс (TLR) – Контролира движенията на главата и стойката на тялото. Появява се при раждането и изчезва до 2-4 месеца.
 7. Рефлекси на опората и автоматичното ходене
  • Описание: Ако новороденото се държи изправено с крачета докосващи твърда повърхност, то може да направи няколко стъпки. Рефлексът изчезва до 2-3 месеца.
 8. Рефлекс на пълзене (Рефлекс на Бауер)
  • Описание: При поставяне на бебето по корем и подпиране на ходилата му, то се оттласква напред като пълзи. Този рефлекс изчезва около 6-тата седмица от раждането.
 9. Парашутен рефлекс
  • Описание: Проявява се при усещане за падане, когато бебето протяга ръцете си напред, за да спре падането. Рефлексът започва да се развива към 5 месечна възраст и остава през целия живот.
 10. Спинален рефлекс на Галант
  • Описание: При лек натиск надолу по паравертебралната мускулатура, бебето извива тялото си към стимула. Рефлексът се проявява до 4-месечна възраст.
 11. Рефлекс на Бабкин
  • Описание: Проявява се, когато се приложи лек натиск върху средата на двете длани на бебето. В отговор на това, бебето може да огъне и/или да завърти главата си и да отвори устата си. Този рефлекс демонстрира сензомоторните връзки между ръката и устата. Този рефлекс се проявява при новородените и постепенно изчезва около третия до шестия месец

Таблица с периодите на поява и изчезване на различните рефлекси:

Рефлекс Период на поява Период на изчезване
Палмарен рефлекс
(Рефлекс на Робинзон)
16 гестационна седмица 4-5 месеца след раждането
Сукателен рефлекс 32-36 гестационна седмица 3 месеца след раждането
Рефлекс на търсене При раждането 4 месеца след раждането
Рефлекс на Моро При раждането 5-6 месеца след раждането
Шиен тоничен рефлекс
(Рефлекс на Магнус-Клайн)
18 гестационна седмица 5-7 месеца след раждането
Рефлекси на опората
и автоматичното ходене
При раждането 2-3 месеца след раждането
Рефлекс на пълзене
(Рефлекс на Бауер)
28 гестационна седмица 6 седмици след раждането
Парашутен рефлекс 5 месечна възраст Остава през целия живот
Рефлекс на Галант При раждането 4 месеца след раждането
Плантарен рефлекс
(Рефлекс на Бабински)
При раждането 12-14 месеца след раждането
Рефлекс на Бабкин При раждането 3-6 месеца след раждането

Защо е важно да следим рефлексите на бебето?

Следенето на вродените рефлекси на бебето е от съществено значение за оценка на неговото неврологично развитие. Ненормалните или липсващи рефлекси могат да сигнализират за потенциални проблеми, които изискват консултация с педиатър.

Заключение

Вродените рефлекси са ключов индикатор за здравето и развитието на бебето. Родителите трябва да бъдат информирани и внимателни към тези ранни сигнали, за да осигурят най-добрата грижа за своето дете. За повече информация и подробни статии по темата, можете да разгледате посочените връзки за всеки рефлекс

Споделете вашите впечатления и опит с тези рефлекси при вашето бебе. Знаехте ли за тяхната важност преди да прочетете тази статия? Споделете в коментарите!